Photoreverse patent

Overmatige zonblootstelling kan leiden tot de ontwikkeling van bruine vlekken.
Dit gepatenteerd complex werkt op diverse celniveaus om het pigmentatieproces te reguleren, ook bij zonblootstelling.